Jognyilatkozatok

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Jognyilatkozatok végrendelet, meghatalmazás, tartozáselismerő nyilatkozat, orvosi ellátást visszautasító nyilatkozat, hamvak hazaviteléhez szükséges nyilatkozat, előhaszobérleti jog, termőföldre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat, tanúvallomás...

A jognyilatkozat a nyilatkozatot tevő személy akaratnyilvánítása.
Közjegyző előtt - teljes szellemi képesség birtokában - tett jognyilatkozat joghatás kiváltásra alkalmas. A közjegyző az okirat elkészítése előtt az ügyfél nyilatkozattevő képességéről, szabad akaratáról, továbbá az ügyfél személyének azonosságáról meggyőződik, majd az aláírandó okiratot teljes terjedelmében ismerteti az ügyféllel. Ezt követően a jognyilatkozat aláírása a közjegyző jelenlétében történik, így az ügyfél szellemi képességének hiányára, befolyásoltságára, illetve arra, hogy az általa aláírt az okirat tartalmát nem ismerte meg, nem lehet hivatkozni, továbbá a jognyilatkozatot tevő ügyfél személyazonosságának, illetve aláírásának valódisága sem vitatható.

A fentiekre tekintettel közjegyző előtt tett jognyilatkozat teljes bizonyító erővel bír, az később bármely hatóság előtti eljárásban felhasználható.

Ilyen jognyilatkozat lehet többek között a végrendelet, a meghatalmazás, a tartozáselismerő nyilatkozat, orvosi ellátást visszautasító nyilatkozat, hamvak hazaviteléhez szükséges nyilatkozat, előhaszobérleti jog, termőföldre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat stb. Megoldást jelenthet a közjegyző előtt tett jognyilatkozat annak is, akit a bíróság az előtte folyó peres ügyben tanúként idéz, de fontos okból nem tud, vagy nem kíván a tárgyaláson megjelenni.

Fogalmak, meghatározások


Artwork: dr. Bedics András by www.tagxedo.com
 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,