Végrendelet

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Végrendelet Miért végrendelkezzünk közjegyzőnél?

Végrendelet, amelyről a hagyatéki tárgyalás során mindig tudni fognak és mindig fellelhető lesz, mert a közjegyző által készített végintézkedést a közjegyző saját irattárában őrzi, azt SIEMENS elektronikusan tárolja, továbbá bejegyzésre kerül a Végintézkedések Országos Nyilvántartása számítógépes nyilvántartási rendszerébe, ezért nem vész el, nem kerülhet illetéktelen kezekbe, tartalmát szigorú titoktartási kötelezettség védi. A Végintézkedések Országos Nyilvántartása országos számítógépes nyilvántartási rendszerben lévő végrendeletről a hagyatéki eljárás során bármely, az eljárást lefolytató közjegyző tudomást szerez és azt a végintézkedést készítő közjegyzőtől, vagy a közjegyői irattárból bekéri, majd biztosítja érvényesülését.

Mivel a hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési-, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, stb.) elkészítésében.
A közjegyző a végrendelet készítését megelőzően mindig meggyőződik a végrendelkező személyéről, ezért a későbbiek során a végrendelkező kilétét illetően a viták elkerülhetők.
A házilag, otthon szerkesztett végintézkedés eltűnhet, vagy, ha megvan, akkor sem biztos hogy tudnak róla.
Mivel a törvény nagyon szigorú követelményeket támaszt a végrendelettel szemben, azt célszerű szakemberre bízni. Az érvénytelenséghez már az is elegendő, hogy csak egy oldal számozását felejtettük le, de ezen kívül számtalan olyan alaki, tartalmi előírást is megszeghetünk, amelyre nem is gondolnánk.

Kevesen tudják, de abban az esetben amikor a végrendelkező korlátozottan cselekvőképes, csak közvégrendelet készíthető, melyet közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni. Az sem tehet továbbá írásbeli magánvégrendeletet, aki vak, írástudatlan, illetve olvasásra vagy ne-vének aláírására képtelen állapotban van.

A közjegyzővel folytatott részletes megbeszélés kiküszöbölhet számos bizonytalanságot vagy alaki hibát, ezáltal az örököst mentesíti a költséges és hosszadalmas per hátrányaitól.
Az öröklés kérdésével előbb vagy utóbb mindannyian találkozunk. Saját magát és hozzátartozóit kímélheti meg kellemetlen meglepetésektől, ha a bizalmát élvező közjegyzőt időben felkeresi.

Fogalmak, meghatározások

 

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,