Fizetési meghagyásos eljárás

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

A fizetési meghagyásos eljárás egy, a közjegyzők hatáskörébe tartozó elektronikus, nemperes eljárás.

A fizetési meghagyás iránti kérelmet jogi személyek és jogi képviselővel (ügyvéd, jogtanácsos) eljáró egyéb ügyfelek kizárólag (!) elektronikus úton nyújthatják be.

A jogi képviselő nélkül eljáró jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak és természetes személyek az elektronikus út helyett választhatják a papíralapú kérelmet is. A kitöltendő űrlapok a közjegyzői irodákban beszerezhetőek.

Külső felhasználók részére telefonos, illetve interneten keresztüli segítségnyújtás az alábbi telefonszámon és e-mail címen kapható:
- Telefon: 06-1-231-4008
- e-mail cím: fmhinfo@mokk.hu

Elektronikus úton történő benyújtás esetén három nap, papíralapon történő benyújtás esetén két hét alatt kerül kibocsátásra a fizetési meghagyás. Az előbbi esetben a beadvány közvetlenül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerébe kerül, ahonnét véletlenszerűen, egyenlő arányban jut el országszerte a közjegyzőkhöz. Az ügyfél papíralapú kérelmét bármelyik közjegyzőhöz beadhatja, illetve kérelmét szóban előadhatja.

A fizetési meghagyásos eljárásban illetéket (a perré alakulás, a fellebbezési és perújítási eljárás kivételével) nem, a MOKK részére viszont eljárási díjat kell fizetni, melynek alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap).

Az eljárási díj
- az alapeljárásban 3%, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint, de nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, mint ahány fél van
- a részletekben való teljesítés, fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 15 000 forint.

Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, melyben a kérelmezőnek a peres eljárás 6 %-os illetékét (legalább 15 000 forint, legfeljebb 1.500.000 Ft) kell lerónia, melybe a megfizetett eljárási díj összegét be kell számítani.

A jogerős fizetési meghagyás alapján a bírósági végrehajtás elrendeléséért a MOKK részére fizetendő mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint (a továbbiakban: végrehajtási díj).

A biztosítási intézkedés elrendeléséért a MOKK részére fizetendő mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 30 000 forint.

A díjfizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
42-46., valamint 55. §-ai tartalmazzák.

Gyakran ismételt kérdések
Munkatársaink elérhetősége

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,