Munkatársak

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Általános információk

Név

Feladatok

Mellék

Dr. Bedics András
közjegyző-helyettes

(bedics.andras kukac kozjegyzo.hu)

- Európai Fizetési Meghagyás (EU FMH) és végrehajtásával kapcsolatos információk
- Végrehajtási záradékok
- Okiratok EU-n belüli végrehajtásához szükséges tanúsítvány
- Előzetes Bizonyítás,
- Szakértő kirendelése,
- Tartozáselismerő nyilatkozatok
- Adásvételi, ajándékozási-, bérleti szerződések,
- Földadásvétel, - csere, -ajándékozási szerződések, tulajdonközösség megszüntetése
- Haszonbérleti szerződések,
- Házassági (Élettársi) Vagyonjogi Szerződések
- Egyedi szerződések, egyedi ténytanúsítványok
- Sorsolás, árverés, pályázatbontás,
- Végrendelet
- Általános közjegyzői feladatok
- Webes megjelenéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek
- Európai öröklési bizonyítvány (2015.08.17-től)
- Hivatali kapuval, e-kapcsolattartással kapcsolatos kérdések
- Közjegyző előtti egyezségi eljárás
- Fizetési meghagyásos eljárás

110

Dr. Bali Adrienn
közjegyző-helyettes

- Hagyatéki
- Öröklési ügyek
- Végrendeletek
- Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)
- FMH végrehajtás
- Végrendeletek
- Cégalapítás, - módosítás
- Adásvételi, ajándékozási szerződés előkészítése,

- Általános közjegyzői feladatok

115

Srágli Mónika
(adminisztrátor)

- Hagyatéki
- Öröklési ügyek
- Elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír (részvény, takarékbetétkönyv, takarékjegy, takarékszelvény, takaréklevél) semmissé nyilvánításával kapcsolatos eljárás

111

 

 

 

Halász Dóra
(adminisztrátor)

- Másolat-, aláírás hitelesítések,
- cégadatok, tulajdoni lap lekérése,

- Banki és egyéb (magánszemélyek közti) hitelszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés
- Közjegyzői iroda koordinációs feladatai
- Számlázási ügyek

- Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)
- Végrehajtási záradék

105

Rezneki Szilvia
(adminisztrátor)

- Banki és egyéb (magánszemélyek közti) hitelszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés
- másolathitelesítés,
- Aláírás hitelesítések,
- Cégadatok, tulajdoni lap lekérése
- Hagyatéki, Öröklési ügyek előkészítése
- Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)
- Zálogjogi nyilvántartással kapcsolatos ügyek
(technikai felvilágosítás)
- Ingó zálogjog törlés

116

Vörös Júlia
(adminisztrátor)

- Banki és egyéb (magánszemélyek közti) hitelszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés
- Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)
- Másolathitelesítés,
- Aláírás hitelesítések,
- Cégadatok, tulajdoni lap lekérése
- Mikrohitel szerződések

106

 

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,