Vételi jogot biztosító szerződés

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Vételi jogot alapító szerződés

A vételi jogot biztosító szerződés az adásvételi szerződés egy speciális típusa, amely a zálogszerződés mellett manapság a banki hitelnyújtás egyre elterjedtebb biztosítéki formája. Az ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényességéhez - a zálogszerződéshez hasonlóan - az szükséges, hogy a jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

A vételi jogot alapító szerződés szerződő felei az ingatlan, ingóság, stb. tulajdonosa, vagyis a vételi jog kötelezettje, mint eladó és a vételi jog jogosulja, mint vevő.
A vételi jog kötelezettje, azaz az eladó a szerződés aláírásával ahhoz adja hozzájárulását, hogy a vételi jog jogosulja (vevő) az eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával - ha a vételi jogot alapító szerződést biztosítéki szerződésként kötötték, akkor, amikor ennek a szerződésben rögzített feltételei (pl. a kölcsön/hitel esedékességkor nem került visszafizetésre) bekövetkeznek - a vételi jog tárgya felett a tulajdonjogot megszerezze. Ingatlanra alapított vételi jog esetén a hozzájárulás arra is kiterjed, hogy a vevő tulajdonjogát az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. (Az ezzel kapcsolatos díjakról részletesebben itt olvashat.)
A vételi jog jogosultja aki a vételi jog tárgyát - biztosítéki szerződés kötésekor kizárólag abban az esetben, ha ennek feltételei fennállnak - az eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával megvásárolja.

A vételi jogot alapító szerződésben meg kell határozni azt a vételárat, amelyen a vételi jog jogosultja (vevő) az ingatlan, ingóság, stb. tulajdonjogát megszerezheti, továbbá a vételi jog gyakorlásának végső határidejét. A határozatlan időre kikötött vételi jog 6 hónap elteltével megszűnik. Határozott idejű vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni.

A szerződés elkészítéséhez szükséges adatok:
- szerződő felek személyes adatai (ingatlan esetében a személyi szám utolsó négy számjegye); cég esetén cégkivonat és a cég képviselőjének személyes adatai
- vételi jog tárgyának pontos adatai (ingatlan esetében annak tulajdoni lapja, vagy a pontos helyrajzi száma)
- egyéb adatok megbeszélés szerint

További biztosítéki szerződések:
Zálogszerződés
Kezesség, Készfizető kezesség
Egyéb biztosítékok

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,