Illetékesség

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Általános információk

A közjegyző illetékességi területe

A közjegyző illetékességi területe általában annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével egyezik meg, amely a közjegyző székhelyén működik. A Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed. Az igazságügyért felelős miniszter rendelettel állapítja meg annak a közjegyzőnek az illetékességi területét, akinek a székhelyén nem működik bíróság.

A közjegyző helyszíni eljárást kizárólag az illetékességi területén folytathat, azonban ügyfeleket – az egyes közjegyzői nem peres eljárásokat kivéve – bárhonnan fogadhat.

Nem magyar állampolgársággal rendelkező ügyfél esetében, amennyiben a magyar nyelvet – a szerződés, vagy jognyilatkozat aláírásához szükséges mértékben – nem érti, akkor a közjegyzői okirat elkészítéséhez az ügyfél által felkért (eseti) tolmács közreműködésére van szükség.

Nem peres eljárás (elsősorban hagyatéki ügyek) lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye van. Belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes.

Ha a kérelmező jogi személy, az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a jogi személy székhelye vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye van. Székhelynek kétség esetében a központi ügyintézés helyét kell tekinteni. Ha a kérelmező jogi személy székhelye vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye és az ügyintézés helye is külföldön van, az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes.

Ha a kérelmező jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyet törvény jogképesnek nyilvánít, a közjegyző illetékességének megállapítására a jogi személyekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Előzetes bizonyítás (szakértő kirendelése) során az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van.

A zalaegerszegi közjegyzők, mint Dr. Dániel Csaba – Zalaegerszeg 1. számú – közjegyző illetékességi területéhez az alábbi települések tartoznak:

1. számú Közjegyző illetékességi területe 
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk

Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

A zalaegerszegi közjegyzők – az örökhagyó utolsó lakóhelye szerinti – fenti illetékességi területhez tartozó hagyatéki eljárás lefolytatása során szűkebb körben, naptári hónapokban megjelölt illetékességszerint járnak el:

Dr. Dániel Csaba 1. számú közjegyzőhöz tartozó hagyatéki ügyek: ha az elhalálozás időpontja január, április, július, illetve októberhónapokban történt

Dr. Tiboly Sándor 2. számú közjegyzőhöz tartozó hagyatéki ügyek: ha az elhalálozás időpontja február, május, augusztus, illetve novemberhónapokban történt

Dr. Mautner Edit 3. számú közjegyzőhöz tartozó hagyatéki ügyek: ha az elhalálozás időpontja március, június, szeptember, illetve decemberhónapokban történt.

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET VÁLTOZÁS 2015.07.01-től! (Az ezen időpontot követően indult ügyekben alkalmazandó)

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktűttős

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogra

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatámok

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET VÁLTOZÁS 2015.11.01-től! (Az ezen időpontot követően indult ügyekben alkalmazandó)

Almásháza és Tilaj települések ismét nem tartoznak az illetékességi területhez.
 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,